AUTORIDADES

Comité Organizador

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Secretario
  • Tesorero
  • Vocal


Comité Científico

  • Presidente
  • Integrante
  • Integrante